Sunday, September 12, 2010

Sv. Sidar


Stara romanička crkva iz 12.stoljeća, pri vrhu apside isklesani su motivi s likovima te stup s kapitelom iz 7-8.st., najstariji srednjevjekovni umjetnički spomenik u gradu. Smješten je na vanjskom stubištu nasuprot crkve. Svetac, u Cresu nazvan sveti Sidar, zaštitnik je grada te ga slave 2.1. U crkvici na oltaru sjedi njegov veliki lik, kasnogotička drvena skulptura iz 15.stoljeća. Pored ove ima još nekoliko drvenih skulptura ( Bogorodica sa djetetom, Sv.Sebastijana i Sv.Fabijana). Gotski portal te elegantan zvonik ,koji spada među najstarije u gradu, daju crkvici dražesan izgled. Po narodnoj predaji tu je bila prva župna crkva.Text: Matteo Fillini, Luigi Tomaz: Le chiese minori di Cherso. Quaderni della Comunitá chersina N°7.Tipografia Regionale Veneta Editrice Coselve.1988.

No comments:

Post a Comment