Sunday, September 12, 2010

Sv. Magdalena

U blizini crkvice Sv.Duha nalazi se gotička crkvica sa šiljastim svodovima u lađi, četvorinastog oblika, zvonikom na preslicu. Natpis na pročelju 1402. godine priča o njezinoj starosti. To je tip arhitekture crkvica jako čest na otoku.

No comments:

Post a Comment